Kracht Schoonheid en Verstand

Peter Paul Rubens. The Three Graces.

De  invloed van de maatschappij op hoe wij, vrouwen, naar onszelf kijken.
Een interview.

Hoe hangen zelfbeeld of lichaamsbeeld samen met de invloed van de maatschappij en met schoonheid?
Allereerst even kort de ontdekking en het belang van spiegelneuronen.
We leren door imitatie. Van jongs af aan. Kort door de bocht moneky see monkey do.
Ons brein reageert ook op beelden van televisie met leren. Uiteraard ontwikkelen we daarnaast  een eigenheid gebaseerd op karakter kenmerken  en ervaring, maar afwijkend gedrag vertonen van de grote massa is niet wenselijk omdat het leidt tot sociale uitsluiting. spiegelneuronen en en mate waarin ze aanwezig zijn of benut worden bepalen mede in hoeverre je jezelf herkend in beeldvorming. Tot welke sub groep je behoord. Pas je niet in een subgroep dan hoor je er niet bij. Ben je niet te plaatsen of lastiger te categoriseren dan levert dat problemen op.
er is een wijs gezegde: ‘een twijgje alleen breekt snel een bos twijgen is onbreekbaar’.

Dan de ontwikkeling van de het kind. Rond 11-12e levensjaar i.o van hormonale veranderingen treedt er een belangrijk verschil op in de wijze waarop mannen en vrouwen omgaan met belangrijke levensgebeurtenissen. Met ervaringen. Dus ook beeldvormende ervaringen.
De hormonale impact op die leeftijd zet eigenlijk beiden aan zich te richten op een puur biologische aspect; namelijk van het vinden van een partner, de biologische vraag rijst wat is daar voor nodig?
Terwijl er een schoolkeuze en toekomstperspectief gevraagd word. Gericht op gelijkheid gericht op gelijke ontwikkelingsmogelijkheden, en moeder natuur zet de neuzen een andere kant op. Dat zou op zichzelf nog tot daar aan toe zijn als er niet legio andere factoren zich opeens gaan bemoeien met gedachtenvorming, beeldvorming en dus de keuzes. Die dan opeens helemaal niet zo vrij meer blijken te zijn.
Er treedt hier een soort van gespletenheid op tussen jongens en meisje gebaseerd op biologische verschillen en de impact van de maatschappelijke eisen, de manieren van omgaan met life events. Een partner en een baan. En het beeld van de vrouw als moeder. Haar eigen moeder en de reclame.

Wat je zegt is dat de biologie zorgt voor een richting en dat die ingevuld word door de maatschappelijke stand van zaken?
Waarom is dit verschil in het verwerken van ervaringen van belang voor schoonheid?
Voordat we naar het begrip schoonheid springen is het denk ik van belang te weten wat er zich op psychisch niveau afspeelt bij de 11-12 jarigen. Schoonheid is een gevormd begrip namelijk.
Ervaringen vormen ons. Het beeld wat we van onszelf hebben. Algemeen gezegd kan worden dat rond het 12e levensjaar, meisjes eerder gaan piekeren en jongens sterker de neiging vertonen te gaan doen in reactie op negatieve gebeurtenissen. Negatieve ervaringen ten aanzien van het IK liever het ZELF spirit of what ever, genoemd tegenwoordig, maken dat meisjes die langer meedragen.
Ze kijken vaker terug. Valkuil en kracht… want wie terug kan kijken heeft ook beter zicht op de toekomst.. kan lijnen zien en patronen in zichzelf maar ook in de wereld herkennen. Visie ontwikkeling is dat.
Doorjakkeren langs emotionele of belangrijke feedback leidt tot herhalingsgedrag en weinig ontwikkeling van zelfkennis. Over het algemeen lopen Jongens dus liever weg van emoties, ze gaan er aan voorbij.
Door het verschil te zien, er bewust van te zijn dat die verschillen er zijn zou er nagedacht kunnen worden over een andere manier van omgaan met kinderen in deze kwetsbare leeftijdsfase. Betere begeleiding bijvoorbeeld. Een ander schoolsysteem in de zin van bepalen van een ander tijdstip voor het maken van keuzes.

Dat is nogal wat om een school systeem om te bouwen en niet elk kind heeft negatieve ervaringen dus waarom zou je dat doen?
Omdat niet elk kind negatieve ervaringen heeft maar wel een hormonale kentering kent op een cruciale leeftijd. Daarbij zitten de negatieve ervaringen niet allemaal helder zichtbaar in die levensfase, het sluipt erin. Voorbeeld doet volgen. We kennen binnen de psychologie het begrip peer pressure, alleen die druk vanuit leeftijdsgenootjes en dat waar ze voor staan, doen , denken komt niet uit de lucht vallen. Dat wordt aangereikt vanuit de maatschappij. En eigenlijk zijn dat de ouders. Rare seksuele uitspattingen, vreemd groepsgedrag in seksueel opzicht lijken toe te nemen onder bepaalde groepen. Zaken als agressie of pesten of buiten gesloten worden als je niet zus of zo hebt of doet. Dat is allemaal niet nieuw, dat gebeurde in de vorige eeuw ook al. Waar het om gaat is dat ouders , volwassenen al steeds meer prikkels nodig hebben om nog geraakt te worden, en dat weerspiegelt zich in kinderen.
Negatieve reacties op het zelfbeeld van een zich ontwikkelend kind, en dus ook het zich seksueel ontwikkelende kind kunnen diepe sporen nalaten die later opduiken of zelfs kunnen leiden tot een verminkt vervormd zelfbeeld. Het kind spiegelde zich aan het gedrag van de ouder of de geen die opmerkingen maakte. Daar kun je overheen groeien door dat er positieve ervaringen tegenover gezet worden. En uiteraard speelt karakter hier ook een rol. Positieve ervaringen. Passende rolmodellen in de maatschappij die je meer laten zien dan uiterlijke schoonheid, maar ook uiterlijke schoonheid die normaal is of haalbaar. En de acceptatie van combinaties.

Er is maatschappelijk wel degelijk een verschil tussen mannen en vrouwen zowel cultureel als symbolisch in hoe zij de ontwikkeling van zelf doormaken. Hoe kijk jij daar dan naar?
We zijn gelijk! Zo word ons verteld. Echter alleen al reclames en bilboards vertellen een ander verhaal. Beeldverhalen die bijzonder sterk zijn. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat mannen doorgaans meer kijken en vrouwen meer luisteren. Dat is niet zo handig, behalve als je het weet en er dus ook rekening mee kunt houden. Want wat spiegelen we onze kinderen voor, wat laten we zien en horen. Beïnvloeding vanuit reclame is sterk. Ik ken scholen waar bjorn borg ondergoed onder kleuters een must is en als je het niet hebt dan is dat toch niet helemaal oke. Dat doen de ouders want die kleuter zal het namelijk in origine worst weze wat ie aan heeft. Ouders vormen daarin een kind.
Peer pressure dat bewezen is dat leeftijdsgenootjes meer invloed hebben schakelt de invloed van ouders niet uit, want wie voedde die peers op? Soort zoekt soort.

En schoonheid zoekt schoonheid? de invulling van schoonheid dan bedoel ik
In zekere zin wel. In zekere zin zoekt schoonheid schoonheid in termen van herkenning.
Dat is nooit echt anders geweest denk aan de Rubens vrouw en de Twiggy.. en de soort van non-vrouwelijke vormloze flark zoals Sara Kroos haar noemt… geheel los van innerlijke schoonheid bij gebrek aan liefde. Want dat het innerlijk zich uiterlijk kan vertonen zie je daaglijks op straat. Mijn stelling is dat als een vrouw geen aandacht meer besteed aan zichzelf, haar uiterlijk haar lijf dan sterft ze onder je handen.
De verlichtte man tegen wie ik dat zei was woedend. Allemaal buitenkant allemaal buitenkant mopperde hij. Vraag me nog steeds af wie zijn boterhammetje smeert en zijn was doet.. en of hij met een flark in bed ligt.
Vrouwen zijn van oorsprong van oudsher meer dan mannen gericht op versiering van het lichaam. Ontdekte en ontwikkelde allerlei manieren om zichzelf mooi te maken. Dat de vrouw een object zou zijn door zichzelf te versieren of mooi te maken komt niet uit haar voort maar uit iets anders. Het is niets nieuws en nog steeds vermoeiend om als object behandeld te worden.

Ook bij mannen alleen zie je dat uiterlijk verwaarloosd word om over de huiselijke situatie nog maar te zwijgen. Dat je ze niet hoort klagen of huilen ? Ze zijn soms gewoon beter in het stilhouden van innerlijk zeer en gebruiken minder graag hun rechter hersenhelft. Dat die emoties uiteindelijk doorlopen het lijf in is in middels ook geen nieuws meer.

Tijdsbeelden hebben kennelijk met name op de vrouw een grotere impact. Zeg jij. Waarom is dat?
Als de playboy met groen schaamhaar was gekomen of komt is de kans groot dat er vele vrouwen tot het pakken van een verfkwast overgaan. Waarom is dat?
Waarom conformeren vrouwen zich sneller aan tijdsbeelden? Waarom conformeren vrouwen zich sneller aan maatschappelijke eisen?
Ik denk omdat er gewoon weg sneller conclusies verbonden worden aan het niet mee doen met de groep. Afwijkend gedrag van vrouwen is rebels, opstandig enz bij mannen stoer en wat een eigenheid! Huilende man watje gevoelig boze vrouw een feeks. Boze man toont kracht huilende vrouw ellendig hoopje. Een onderzoek van Hudson over 65.000 mensen liet zien dat wil je als vrouw stijgen op de corporate ladder je mannelijk zakelijk gedrag dient te kopiëren. Imiteren. Doe je dat niet dan breek je niet door het glazen plafond.

Dus lopen als een olifant en vloeken als een bootwerker?
Nou nee dat nou ook weer niet. Je inhouden vooral lachend luisteren naar koeterwaals en zorgen dat je geen fouten maakt.
E quality heeft onderzoek gedaan naar maatschappelijk culturele verschillen in zelfbeeld tussen mannen en vrouwen.
Ergens is het beeld ontstaan dat vrouwen schoonheid dienen te dragen en kinderen en moederschap en mannen voornamelijk kracht. Emotie tegenover ratio. Hoog IQ en Hoog EQ. Dat is een hardnekkig gegeven. Neem daarbij het feit dat voor delen van de bevolking emancipatie een non-woord is geworden omdat er iets aan is gaat kleven, en je kunt eigenlijk bijna niets meer zeggen zonder voor feminist te worden uitgescholden. Ik vind het gemakzucht en kortzichtigheid alleen daarmee los je het niet op.
Eigenlijk is alles wat ik je nu vertel ook gewoon wetenschap. Dus feministisch? Nee, puur onderzocht en bewezen materie. Daarop zou beleid geschreven kunnen worden. Dat gebeurd ook ten aanzien van detentie of moeilijke Marokkaanse jeugd. Alleen kennelijk vinden we het onderwerp te lastig? Ik denk dat we ons er te weinig bewust van zijn.
tegelijekrtijd is het om gierend gillend maf van te worden dat we als gelijke zelfs aparte wetten moeten hebben om gelijkheid te beschermen. kolderieke paradoxale achterstandspolitiek.

Wat je hier zegt is dat er verbindingen liggen tussen opvoeding, school, omgeving en de biologie achter de ontwikkeling. Dat is ook veel.
Ja, je kunt vanuit elke blikrichting kijken naar een ‘probleem’. Wat ik probeer te doen is ze te verbinden, zodat de cirkels zichtbaar worden. Het proces beschrijven. Je kunt onderzoek op een vierkante centimeter verrichten en je kunt grote lijnen beschrijven. Richting aangeven.

Basale biologische verschillen kunnen niet anders dan hun effect hebben op gedrag, alleen de sturende krachten daarop heb je als mens en maatschappij, als docenten en begeleiders en ouders wel invloed.
Emoties en vrouwen bijvoorbeeld en de plek daarvan in de psychologie en de ontwikkeling naar vrouw worden en de maatschappelijke randvoorwaarden die nodig zijn om een grondwetsbeginsel gestalte te kunnen geven, een leven lang recht op scholing en leren bijvoorbeeld.

Terwijl veel van de krachten en daarmee ook de schoonheid van vrouwen zich bevind op het terrein van de emotie is een hoog EQ een prachtig resultaat. Ik twijfel aan het EQ al jaaaren, omdat ik denk dat net als bij andere meetlatten er een te eenzijdige blik gebruikt is bij het ontwikkelen ervan. Het differentieert onvoldoende tussen de echte en noodzakelijke verschillen tussen mannen en vrouwen, alles op een grote hoop.
Het brein van vrouwen werkt niet hetzelfde, heeft zelfs behoefte aan andere manieren van verwerking om zich gezond te ontwikkelen en blijven. Alleen al de hormonale cyclus bepaald dat vrouwen maandelijks meer verschillende hormonale invloeden te verwerken hebben. En hormonen sturen het brein. Gedrag en emotie.
Het niet uiten ervan of mogen uiten leidt dan ook vaak tot depressie. Daar word je overigens niet mooier van. 1 man op 3 vrouwen leidt aan depressie.. in totaal 37.6?% van de gehele Nederlandse bevolking dus nog 13% te gaan en we zitten op de helft. Dan wijkt dus DE HELFT van Nederland af van wat normaal is… dat is grappig terwijl het eigenlijk droevig is.

Dus innerlijke wantoestanden en met name bij vrouwen.
Naast de spiegel van de maatschappij als je het hebt over opvoeding en sturing de druk vanuit leeftijdsgenootjes en het schoonheidsideaal is er dus emotioneel ook bij vrouwen een kennelijk grotere belasting? Wat voor zelfbeeld hebben vrouwen dan nog?

Ik denk dat vrouwen sterker geworden zijn. Ik denk dat vrouwen ergens dondersgoed weten wat hun plek en positie is. Hoe zij het beste met mannen kunnen communiceren. Alleen is communicatie twee richtingsverkeer. zowel verbaal als non-verbaal.
En de afspiegeling in de maatschappij is er nog onvoldoende, beloningen zijn nog immer scheef. Wellicht als mannen zich beseffen dat hun vrouw tot 27% minder kan verdienen als haar mannelijke evenknie in een bedrijf ze snappen dat dat weleens het verschil tussen en Ford en een Audi kan betekenen of tussen Texel of de reis naar Mexico, wellicht dat ze dan wakker worden?

Daarnaast heb ik wel zorgen ten aanzien van jongeren en jeugd, want de spiegels die vrouwen hebben moeten leren doorzien zouden weleens mogen worden bijgesteld. Zodat het traject anders word. Ik gun het mijn kinderen in elk geval niet de maatschappij zoals die zich nu ontwikkelt, of beter gezegd achterstanden vertoont op vooruitgangsmogelijkheden. Hoe kan ik mijn dochter nog wijsmaken dat studeren nuttig is en je school wil afmaken je kansen op de arbeidsmarkt vergroot maar dat je er wel rekening mee dient te houden dat zodra je aan kinderen begint je maar niet meer ambitieus moet willen zijn of een heeeeeeel rijke man moet trouwen.. en afhankelijk zijn.
En mijn zoon die heel graag vader wil worden moet melden dat hij zijn carrière als hij tijd aan zijn kinderen wil besteden ook maar niet te serieus moet nemen. Kijk het is omgekeer redeneren dat omdat je kinderen hebt je er maar bij neer moet leggen dat.. in plaats van dat men werkelijk beleid schept waarbij werken en zorgen gezamenlijk kan. Schoonheid vanuit een balans is vele male makkelijker te bereiken. Vandaar dat er zoveel mannen goed geconserveerd ouder worden momenteel.. ze doen gewoon geen fluit. Gaan scheiden of worden verlaten, nemen een jong stuurbaar grietje en hun ex regelt alles met de kids. Ze zijn eigenlijk gewoon vastgerot in een oud patroon. Aards ouderwets en maar stoer doen op de racefiets of cartbaan.
Daar kun je als moeder alleen niet tegen op boksen tegen de beeldvorming die dus uiteindelijk mede bepalend is voor gedrag. Want dat is de cirkel. Niets lekker makkelijk gooien op een biologisch verschil het is een wereld beeld.  Een hardnekkig zichzelf vanuit gemak replicerend beeld.

Je kunt veel doen veel vertellen en zelf laten zien, maar op een goed moment zal de groep leeftijdsgenootjes van groter belang worden en dan is het afhankelijk van wat die moeders EN vaders hebben laten zien en voelen.

Is er dan niets verandert in de afgelopen decennia?
De positie van mijn eigen moeder en haar generatie was al anders dan die van mijn grootmoeder en haar grootmoeder. Dus er is wel vooruitgang te bespeuren, absoluut. Steeds meer vrouwen gaan voor ondernemerschap bijvoorbeeld, alleen ook daar zijn geen heldere bijdragende voorzieningen voor vrouwen met kinderen.
Wist je dat het pas sinds de jaren zestig mogelijk is voor vrouwen om een eigen rekening te openen. Zo lang zijn we dus onderweg.  Vrouwen gaan sneller dan de geschiedenis.  Het is een kwestie van gasgeven.
De tijd wijzigt alleen het gaat langzaam. Het zou sneller kunnen omdat we meer weten. Alleen voor verandering geldt dat er altijd belangen gediend worden.

Dus er is kennelijk een belang bij het in stand houden van bepaalde beelden.
Cultuuromslagen vergen tijd. Ik heb gewoon weinig geduld meer en met mij steeds meer vrouwen. De belangen gaan wringen. De tijd dringt. Bepaalde zaken blijven in stand omdat er belangen liggen. Ik denk dat mannen eigenlijk gewoon bang zijn dat vrouwen meer ruimte zouden krijgen maatschappelijk, want hoe hard hebben ze dan nog mannen nodig?
En het is een kromme aanname, want nodig zijn of gewenst dan wel welkom zou moeten voorkomen uit iets anders dan afhankelijkheid.
Dat heb ik altijd gevoel dat afhankelijkheid nooit iets anders voort kan brengen dan ongelijkwaardigheid. dat heeft niets maar dan ook helemaal niets met liefde te maken.
De keerzijde man meldt dat hij een onafhankelijke zich zelf bedruipende vrouw wil, meestal heeft hij al tenminste 1 ex te onderhouden…, hoewel de cijfers LBIO laten zien dat ze niet eens mee de kinderen willen onderhouden… alleen wat er dan vervolgens in die relaties mist is commitment. Dat onafhankelijke vrouwtje is enkel voor de lekker. er gebeurd iets vreemds. De onafhankelijkheid is vrijbrief voor het niet aangaan van commitment. Lopen we weer in disbalans.

Ik heb het gevoel dat veel mannen de overstap niet maken van puber naar volwassen vent. Ook geen nieuws. Dat is ook lekker makkelijk.. want helaas helaas vrouwen stappen heel snel in de verzorgende valkuil. Vrouwen vinden verzorgen ook fijn en het maakt ze gezond.. alleen tegenover die investering moet ook iets staan. En OJEE dan verwachten we weer iets, ook al niet goed.

Mannen klagen dat ze het nooit goed doen. kijken we naar de netto opbrengsten dan word pas zichtbaar wie uiteindelijk aan het kortste eindje trekt. We stellen geen vragen meer bij gezeur zijn als de dood voor zeurder uitgemaakt te worden, nemen aan dat de dingen zo zijn als ze zijn. Dat het normaal is.
Wat er nu gaande is dat is dat vrouwen zichzelf leren verzorgen op een hoger plan.   Hun eigen energie voorraden beveiligen. Dat mannen straks de conclusie trekken dat er dus weinig aandacht meer is hebben ze dan aan zichzelf te danken. Zorgen voor elkaar omdat je dat vanuit een intrinsieke behoefte wil is gelijkwaardigheid. Dat moet je dan wel durven. Vrouwen weten wat dat is, mannen nog niet. dat is een poort die ze nog niet doorgeweest zijn, althans het zijn er bar weinig.

Als je het heb over schoonheid en zingeving waar denk jij dan aan?
Schoonheid is er in vele vormen en gaat in de kern over balans. Vanuit de Tantra en de TAO is het een een investeringskwestie en het andere alleen lopen op het pad van het leven. Ik zie geen verschil. Je kunt ook samen lopen namelijk. Om en om dragen gezamenlijk investeren in elkaar. De schoonheid van een landschap delen.  Stilte delen. Alleen we delen bijzonder weinig meer. Vanuit ongelijkheid is dat ook geen doen.

Mijn streven is dan ook de schoonheid van de gelijkwaardigheid, wat bepaald niet hetzelfde is als je gelijk halen. Dit is geen wedstrijd, dit zou geen strijd meer moeten zijn.
gelijkwaardig daar zit gelijk en waardigheid in dat zijn zaken die te maken hebben met respect. Zonder respect is er geen liefde. Dit gaat dus over respect.

Dat klinkt bijna als een sterke emotie! Is het wel verstandig vanuit emotie bezig te zijn met een onderwerp? En mannen kunnen slecht tegen emotie, als we even kort door de bocht gaan, dus dit komt vast niet goed aan.
Ja, dat is lekker he, omdat het waarschijnlijk niet goed aankomt is het verstandiger het in andere bewoordingen te vatten. Even terug naar emotie. Wat dacht je dat drive is? Gedrevenheid IS emotie. Geassocieerd met een onderwerp zijn is emotie.  Gedreven gepassioneerd beargumenteren is niet hetzelfdfe als woede. Als een voetbaltrainer geëmotioneerd raakt is dat prachtig! Een sportman die geraakt word is geweldig een leidinggevende die eens even luidt en duidelijk acte de presence geeft is een sterkleider.

Als jij een man blijk te zijn is het allemaal vele malen minder erg dus.
Dat bedoel ik nu precies.
Het grappige is dat veel vrouwen volschieten als ze boos zijn. Dat komt door de verwevenheid van twee breintrajecten verdriet en woede.  Bij vrouwen. Niet zo handig in de vergaderzaal. Dus dan maar je tong afbijten, heel gezond.  En als je die onderliggende biologische lijn zien kunt dan stel ik een vraag: Wat nou hoog EQ?
Dat je het niet voelt, je tong afbijt, er geen last van hebt. Hoe lang hebben we er nog geen last van? Schone schijn als je het mij vraagt en passend in het rijtje : ‘de zaak loopt als een dolle’, daar hoort dat thuis.

Wat ik doe is vrouwen zicht geven op hun biologie. De magie van hun biologie, en de vaardigheden die daarin verborgen liggen.
En het is wonderlijk dat mannen emotie schuwen, want vraag het mannen en als de eerlijk zijn zullen ze zeggen dat ze vrouwen zonder emotie doodeng vinden. Dat de helende kracht van vrouwen ligt in het kunnen geven van woorden aan dieper liggende emoties en dat dat juist namelijk precies ook DAT gene is wat mannen eigenlijk zoeken. Alleen is het raak dan is het moeilijk,voor velen, omdat het iets in henzelf aanspreekt waar ze gewoon nog weinig mee kunnen. Een vrouw kan echter een man laten groeien op een manier die mannen onderling nooit voor elkaar zullen krijgen. Hetero’s dan bij homo’s ligt dat anders.

Eigenlijk hebben mannen hun emoties helemaal niet zo onder controle ze kennen ze gewoon slecht hebben ze niet minder maar ontduiken ze door lekker veel te doen. Zichtbaar succes hebben. Dat verschil begint dus al rond het 11e 12e levensjaar. Alleen is het daarmee een biologisch gevolg dat ze zich anders gedragen? Ik denk dat het gewoon het kopiëren van gedrag is, iets wat ze geleerd hebben en wat versterkt word juist in die levensfase door maatschappelijke beeldvorming.
Dus wijzen naar de jongere generatie? Kijk naar jezelf zou ik zeggen. JIj was daar het voorbeeld van.

We praten elkaar na met z’n allen, wie denkt er nog? Wie kan er nog in alle stilte echt nadenken over standpunten en vraagstukken? Wie leert er nog van het verleden?

Emoties en leren hangen nauw samen. Emoties versterken iets wat geleerd word, het blijft beter hangen. Dat geldt voor het leren van iets goeds maar ook voor het leren van iets negatiefs of het leren van iets negatiefs wat eerst goed lijkt. Daar botsen vrouwen dus tegenop als het er toe gaat doen. Als ze werkelijk iets willen. Ik kreeg te horen dat ik na mijn veertigste pas aan bod zou komen, door de kinderen. Dus wat ik lief heb is het grootste blok aan mijn been??? Wanstaltig dilemma.
De schoonheid van de paradox.

De biologische explosie van hormonen zou ook anders aangestuurd kunnen worden, begeleid, waardoor beiden geslachten zich gezonder ontwikkelen en zich beter met elkaar kunnen verstaan. Ook andere tools aangereikt krijgen. Voorbeeld doet volgen alleen dan moeten de voorbeelden wel alom aanwezig zijn en door twee ouders gedragen worden. Een bedrijf wijzigt zich ook niet als management niet voorop gaat.

Kinderen leren snappen wat er gebeurd, inzicht geven. Kennis en bewustzijn maakt keuzes mogelijk. Verlichting voor de voorlichting.

Verlichting dat is toch iets voor mannen?
De innerlijk verlichte man bestaat helemaal niet. Het is de emotionele schoonheid van de meest nabije vrouw die hen verlicht. In sommige gevallen de enige ooit te weten hun moeder. In het oosten gelden andere cultuurstructuren die moet je niet over die van het Westen heen willen leggen. Dat is gewoon onzinnige zen.
Het is grappig vast te stellen dat als je hier zegt verlichtingservaringen te hebben gehad als vrouw het gewoon ontkent word of genegeerd. Alsof het niet kan.
Daarbij word leeftijd ook nog vaak gekoppeld aan verlichting, voor je 50ste kan dat al helemaal niet. Ik vind het grote kul en deponeer een stelling dat vrouwen als ze opletten en zich bewust zijn van fysieke processen en de plek daarvan in de wereld ze veel sneller tot verlichting komen en ook vaker dan mannen.

We denken echter dat wat wij als vrouwen ervaren of normaal is of gewoon niet van enige importantie omdat mannen het niet snappen of omdat het te veel voor de hand zu liggen. En hoe vaak horen we niet dat het meest voor de hand liggende de grootste waarheid bevat? We schamen ons zelfs voor bepaalde ontwikkelingen en delen die niet. We zijn gewoon vergeten hoe magisch het lichaam van een vrouw in elkaar steekt of willen het niet meer weten uit angst voor wat precies?
Dit is een boute uitspraak en ik laat hem niet onbenoemd. Verlichting is een ontwikkelingspad op het gebied van emotionele zelfontplooiing. Zelfs in de gelijkheidswet benoemd; een mens moet zich een leven lang kunnen scholen. Leuke wet nu de randvoorwaarden nog voor de groepen die het lastig hebben, en dan dus ook de alleenstaande moeders.

Vrouwen zijn eigenlijk te trots, het staat ze prachtig, maar ze snijden zichzelf in de vingers. Tot aan de scheidingswetten aan toe moet er eigenlijk zaken gewijzigd worden. Zolang zoiets als ‘in het belang van het kind’ wat niet gedefinieerd word door zij die daar verstand van hebben, en dat zijn dan dus niet de juristen, zijn het termen die bij ingewikkelde scheidingen een drama blijken omdat ze pas en te onpast gebruikt en ingezet worden.
Drijf ik af van schoonheid en zelfbeeld? Nou je mag de mama’s die te dealen hebben met onwillige exen eens gaan spreken. Ik garandeer je dat de banale schoonheid van de juridische kaders je in 1 nacht grijs maken.
Vrouwen die gaan scheiden hebben meestal een laatste druppel gehad. Nadeel is dat ze veelal onvoorbereid gaan. Met alle financiële consequenties die daarbij horen. Mannen doen dat in de regel anders, die zijn voorbereid. Ik ben dan ook voor voorlichtingsgesprekken over scheiding, als de eerste gedachte de kop opsteekt. Daartoe heb ik een netwerk aangelegd. Het is geen verraad plegen het is je verstand gebruiken. De schoonheid van de kracht van het verstand.

Nederland loopt hopeloos achter. De schoonheid van ons maatschappelijk landschap gaat ten gronde door het verstoppen van de bagger onder een even onwelriekend geurwatertje. Schoonmaken, opruimen en opnieuw beginnen. Als dat toch eens kon. floep schone lei. Maar ja helemaal alles wissen in onmogelijk. Het wordt wel hoogtijd voor anders.
Het kost je namelijk gewoon leef-tijd, kwaliteit van leven als je meer wilt dan enkel mama zijn en huishoudelijk klussen doen. Dat klopt gewoon niet. Maatschappelijk is dat voor een land als Nederland een belachelijke situatie. Daar boos over worden heeft geen zin zo hebben we geleerd. Erg jammer. Want de ervaring leert dat als mama echt boos wordt er meestal WEL geluisterd word. Alleen woede past niet in het zelfbeeld van vrouwen, het is eruit geknipt ofzo.. tot aan hun 11e 12e levensjaar hadden we er namelijk even veel van als jongetjes.
Zolang mannen kennelijk er niet aan willen of het lastig en moeilijk vinden om te gaan met emoties van vrouwen doen ze niets anders dan er van weglopen. Dat noem ik geen ontwikkeling. Dat is een stagnerend proces aan de mannelijke tak.

Daarnaast, maar dat voert hier te ver is er nog een belangrijke ontwikkelingsweg in de man, die gaat over gezonde verbinding en ook die heeft te maken met het zelfbeeld van de vrouw. Ook op dat van de man, maar dat was in beginsel je vraag niet.

Verlichting is toch wel meer dan enkele biologie?
Absoluut, alleen die biologische uitdagingen van vrouwen dragen al van nature poorten in zich naar diepere inzichten. Alleen die weg al.  De vervolgstappen zijn dan een peuleschil. Dat eerste traject hoeven ze namelijk niets voor de te doen anders dan zichzelf, haar lijf, kennen. Daarvan mogen vrouwen zich weleens wat meer bewust worden. Daarvan mag wel eens bekend worden of erkend worden dat die wijsheid inderdaad vanuit de vrouw komt. Echter het word allang niet meer bestempeld als wijsheid, het is gebagatelliseerd en genivelleerd want je verdiend er geen rooie cent mee.
Mannelijk ‘verlichte zielen’ slaan miljoenen uit hun wijsheid. Ik word er moe en humeurig van als ik op internet weer lees hoe verlicht de betreffende man wel niet is. Spreek je hem aan dan is het zo snel als mogelijk zo geregeld dat jij als dolende ellendige ziel het niet snapt..als je een kritische vraag deponeert, en precies daarom ongelukkig bent. omdat je een kritische vraag stelt. je wilt weten wat ze nou precies bedoelen. Zo banaal. Ik toets ze regelmatig met standaard probleemvragen. Zolang ze maar op hun berg kunnen blijven zitten is er niets aan de hand. Zolang ze niets echt van zichzelf bloot hoeven te geven zijn de antwoorden rijp voor een boekje, waar ze waarschijnlijk ook gewoon uitkomen.
En het erge is dat vrouwen hen volgen, werkelijk geloven in die nonsens. Dus het zelfbeeld .. daar blijft helemaal nada van over. Afpellen van uien op manieren waar de honden geen brood van lusten. Herhalingsgedrag uit de jaren zestig zeventig, de trainers die het wel even zouden gaan regelen.. van de regen in de drup. Tantaluskwelling is er niets bij.
DUS ik zeg.
Verlichting is niet maar een pad, is niet maar een soort van oeverloos redeneren zonder echt iets werkelijks te zeggen of behorende zichtbaar te worden in uren lang stil zitten op een kussentje. Het is niet het enkel nog met liefde kunnen strooien en je vuur verliezen.

Het oordeelloos zijn bedoel je?.
Het oordeel zit hem in het getoonde gedrag. En dat zien die goereoe’s niet van zichzelf. Ze zijn blind voor hun eigen spiegelbeeld.. soort van mannelijke versie van madam Castafiore heette ze geloof ik, uit kuifje ‘hahah ik laaaach bij het zien van mijn schoonheid in deeees spiegel’.  Ze zien enkel wat hen word voooorgespiegeld en dat is aanbidding alhoewel onderdanigheid een beter woord is. ze overheersen door te doen alsof ze iets beheersen.
Met of zonder tekst want ook stilzwijgend kun je een mens de grond in krijgen. Schoonheid? Wie is er gecharmeerd van schoonheid zonder vuur? Zonder kracht?
Is schoonheid een object of mens? Is schoonheid een steen of het vuur in die steen? Schoonheid zonder liefde bestaat niet, dat is lust. Het lustobject. De verleiding. Schoonheid verleid, alleen die mens was niet geboren ter verleiding die mens was geboren om lief te hebben en liefgehad te worden.
En daar mag best onderricht in komen, dat verschil. Lust liefde schoonheid zelf zelfbeeld.

Schoonheid en seksualiteit daarover hebben we het eigenlijk nog niet gehad, hoewel zelfbeeld wel van invloed is op de seksualiteitsbeleving.
Onderzoek wijst uit dat mensen die een gezonde kwaliteit van leven ervaren en dat gaat onder andere over werk, vrije tijd, relaties ook een bevredigender partnerrelatie hebben. Ontbreekt werk bijvoorbeeld bij vrouwen met ambitie dan dalen er hormonen, wijzigen zich hormoonspiegels waarmee ook het libido instort. Mannen hebben hetzelfde. Mannen die zich een haan voelen hebben een betere relatie. Uit een onderzoekje waarvan ik de oorsprong ben vergeten kwam naar voren dat vrouwen die vooraf aan het starten van de dag een fijne vrijpartij hebben betere prestaties leveren. Bevestiging en aanraking en een verbinding. Het is zo lastig als het simpel is. Ik denk dat het wel van belang is het ritme van een vrouw daarin mee te nemen, maar mannen kunnen toch zo goed tellen nou tel dan!

Ouder worden en zelfbeeld, als het groen eraf is zeg maar wat doet dat met het zelfbeeld van de vrouw?.
Er is een onderwaardering gaande voor zowel emotionaliteit als de vanzelfsprekendheid die nog steeds geldend is en aanzien van de sekse specifieke vraagstukken. Oudere vrouwen verleppen. Niet productief meer afhankelijk enz enz dus toekomst perspectief voor vrouwen is ook al niet zo best. Je zou er bijna vooraf al depressief van worden. En mannen weten dat en ze steken hun kop in het zand en grijpen gewoon een jonger exemplaar. Alleen zij die wat slimmer zijn snappen de consequenties van die actie. Vrouwen zouden zich mogen beseffen dat het veelal gaat om stuurbaarheid en kneedbaarheid. Mannen lijken er slimmer door. Goddank zijn er ook mannen die helemaal niet zo belerend de dokter doolitle willen uithangen. Ouder en wijzer? Eh?? Dat valt nog te bezien.

Maar het is waar, oudere vrouwen hebben het echt niet zo best in Nederland. Dat laten onderzoeken ook zien.
Ja het valt tegen. Hoewel een oudere vrouw het alleen nog best goed redt ze maken er nog wat van en een man alleen verkommert. Ze kunnen zichzelf maar niet vermaken. Hoe kan dat?
Zo wordt het gesteld gezien of stilzwijgend verwoord, oudere mannen worden wel eerder aangesproken op wat ze doen, kunnen of de maatschappelijke ladder die ze beklommen hebben, hun werkende staat van dienst. Vaderschap is niets… van ondergeschikt belang. Dat zet meteen een goede trend voor elke volgende generatie. Net zoals moederschap geen waarde heeft. Met uw permissie, waarvoor worden er nog kinderen gefokt, want met op de aarde zetten vanuit een intrinsiek gevoel van liefde of het willen opvoeden en zorgdragen en dat van belang vinden heeft dit niets meer te maken.

Echtscheiding is een groeiend gegeven heeft dat dan ook linken met zelfbeeld?
Steeds meer vrouwen stappen uit huwelijken. Dat is niet voor niets zo. Het geduld raakt op. De investeringen wegen gewoon niet op tegen de opbrengst. Klinkt hard?

Deze ontwikkelingen zijn spiegels, spiegels voor innerlijke en uiterlijke schoonheid. Schoonheid is namelijk ook trots kunnen zijn op wie je bent. Eigenwaarde hangt nauw samen met zelfbeeld. Krijg je geen bevestiging krijg je geen warmte of aandacht en liefde en ruimte voor ontwikkeling dan sterft je innerlijk licht. Dat geldt ten aanzien van elk mens overigens. Als de vrouw vertrekt resteert er veelal gekrenkt ego bij de man, liefde blijkt niets te zijn geweest geen basis te hebben gelegd en mannen worden afschuwelijk vals.

Hoe linkt dat dan met schoonheid van de vrouw?
Schoonheidsidealen veranderen en dat zie je terug in de maatschappij. Schoonheid van buiten en van binnen want het is dus niet enkel het uiterlijk vertoon waaraan men zich spiegelt. Men spiegelt zich aan gedrag.
Of je nu jong of oud bent vrouwen komen er bekaaid vanaf. Eigenschappen worden bijna losgekoppeld van karakter en veralgemeniseerd. En de nieuwste spiegel der man die aan den vrouw word voorgehouden is een rijke vrouw onafhankelijk zelfredzaam en??? . Gefeliciteerd. Alleen innerlijke schoonheid is er niet meer emotionele stabiliteit uit zich als De zogeheten manwijven. Wil je je tussen al die mannelijke spiegels staande houden dan moet je wel. Of je moet sterk in je schoenen staan en je kern vasthouden. Pas je je aan of stap je eruit.

Na scheiding fleuren vrouwen op en dat is niet de bedoeling. Mannen zien hun speeltje liever stuk dan dat het naar een ander gaat. Dat mondt uit in hele nare restverschijnselen van echtscheidingen. Over alles wordt ingewikkeld gedaan en mannen betalen ook steeds vaker de alimentatie niet. Ook het landelijke bureau voor inning ouderbijdragen klaagt erover. Het zijn pure wraakacties. De rol van vrouwen is opeens weer die van pure moeder volgens de ex en owee als ze het anders wil zien. Het is wellicht kort door de bocht en uiteraard loopt het niet altijd zo echter bekend is wel dat een verlate man een drama word. Het ergste is dat DAT dan opeens op emancipatie gegooid word. snap je.. als het een onderliggend belang dient… en wij trappen erin.

Dus er spelen machtverhoudingen en krenkingen naast de rolpatronen die vanuit de maatschappij al stiekem nog steeds te eenzijdig zijn. Het uiterlijk heeft een hoog cijfer echter word niet gewaardeerd. Een hoop tegenstrijdighedden.

Dat was ooit anders. In de matriachale wereld werden vrouwen zowel om schoonheid, kracht en verstand geroemd. En die konden gezamenlijk in een vrouw voor komen. Vrouwen hadden een gewaardeerde plek in de maatschappij en werden geraadpleegd voor advies over tal van zaken. Omdat er ruimte gegeven kon worden aan alle drie. Dat is nu vaak niet het geval. Werk kinderen schoonheid zie het maar te balanceren.

Dus er wordt toegewerkt naar een soort supervrouw?
dat vraag ik me af . want vreemd genoeg vinden mannen een mooie vrouw die krachtig is en intelligent eng. Het kan niet dat die drie gezamenlijk gevonden kunnen worden. Dus nee, ook dat is dan weer niet goed. Voor er naast misschien nog wel maar stel je voor dat je je zou moeten inspannen dagelijks.. voor dat soort vrouwen zijn er speciale bureaus waar je slimme mannen kunt huren die je met goed fatsoen mee kunt nemen naar zakelijke bijeenkomsten. Enorm trieste en eknnelijk noodzakelijke ontwikkeling.

Mannen en de smaken. Daarom zijn de Spice girls er in drie smaken en K3 gelukkig ook weer in balans en op weg naar een verjongingskuur. Doorgaans heb je geen drie superhelden nodig voor een mannelijke equivalent. Sterker nog daar zitten vrouwen helemaal niet op te wachten op drie mannen.
Ik ben daar nog niet helemaal uit wellicht kies ik daar uiteindelijk wel voor. Ben namelijk de bekrompenheid en de overheersingdrang naast de luiheid meer dan moe. Met drie weten ze alle drie dat ze ergens specifiek voor zijn. helemaal helder maken. Ik maak een grapje. Hoewel als er geen verhoudingsveranderingen komen het weleens hierop uit zou kunnen draaien. Er zijn ongeveer 6 mannen op 1 vrouw dacht ik, dus dat word harder werken heren!

Algemene schoonheid en het individu. Dus mooie vrouwen hebben het maar lastig? Is dat niet een beetje een sneu insteek? Die hebben ten minste nog aanspraak een lelijke vrouw heeft niets.
Ja, eigenlijk is het sneu om te zeggen maar mooie vrouwen die iets willen in het leven krijgen het dubbelop voor hun kaken of ook zij moeten veranderen bijvoorbeeld in een ijskoningin. Wellicht een pleister op de wonde van die vrouwen die zichzelf niet mooi vinden. Schoonheid is ook niet alles en om uiteenlopende redenen niet. Lelijk en slim is nog de beste combinatie.  want dat klopt met een beelddgevormd gedachtengoedje. Puur vergif. Ga in een vuilniszak met vethaar en bril solliciteren, dan weet je zeker dat je op de juiste gronden word aan genomen. Ik chargeer, dat doe ik graag, wellicht dat iemand zich ergert.Wellicht dat er eindelijk op de grond gestampt word,  een verademing.

Beetje vuur doet wonderen?
Jep. Verlammende woede niet. Vrouwen neigen meer naar een combinatie van woede en verdriet in reactie op onrechtvaardige behandeling en dat leidt tot moedeloosheid.  De vallen stil, doen niets meer lijken vastgezet in cement.  Dat leidt tot depressie. Niet vooruit te branden.
Balans balans. Dat wisten we natuurlijk allemaal allang alleen gedragen we ons er niet naar. Of je nu past in het schoonheidsbeeld of niet eigenlijk lijkt het niet uit te maken voor het netto resultaat.
Als de buitenwereld allerlei eenzijdige beelden laat zien die bij de mens een versterkte neiging oproepen zich daaraan te spiegelen krijg je een probleem. Onhaalbare idealen. Dat gaat dwars door het spectrum van schoonheid heen. Trouwens dat beeld wijzigt zich zelfs per seizoen. Is niet bij te houden.

En hoe voed je kinderen op in zo’n gespleten beeld. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid maakte plaats voor een slimme meid heeft voor de afwas geen tijd. Positief is wellicht dat kinderen nu andere type moeders zien en zich hopelijk daaraan spiegelen. En dat dat beeld sterker is dan peer pressure. Als die moeders innerlijke schoonheid bewaard en bewaakt hebben. Anders creëerden we met dat gedrag gewoon een nieuwe stoornis in de volgende generatie. Laten we zeggen de generatie met een overmatige behoefte aan kunstverlichting. Want biologisch kunnen ze het ritme helemaaaal niet meer vinden.

Sommige schuiven het wat ben je onder de noemer dat gaat niet over wie je bent niet over je innerlijke schoonheid…want dan zou je afhankelijk zijn van de buiten wereld om je goed te voelen….Waanzinnige uitspraak.. innerlijk en uiterlijk kwaliteit van leven en het beleven van gewaardeerd worden hangen nauw met elkaar samen. Het levert namelijk een zelfbeeld op.

En zelfbeeld is de maatstaf voor het beleven van je eigen schoonheid?
Je kijkt toch anders in de spiegel als je gewaardeerd word. Kan iedereen oreren dat het uit de mens zelf moet komen.. dat vinden reclame makers dus kennelijk niet.. er draait een hele industrie op het feit dat dat gewoon niet zo is.
En het brein en de werking ervan bevestigen dat.

Dat alles van een ander af moet hangen is het andere uiterste. Maar alles uit jezelf HOU OP! We creëren eilandjes. Hier op mijn eiland ben jij oke, ben ik oke. Het jij bent oke ik ben oke gedoe.. leuk hoor en samen dan buiten in de grote boze maatschappij?

Het concept schoonheid is toch al zo oud als de wereld, geroemd en beschreven en ook muze voor tal van kunstuitingen.
Ja voor kunst is het een prachtig medium. De kracht van verbeelding. Alleen onder de gewone stervelingen.. is de romantiek wel verdwenen is er geen normaal beeld meer. In plaats van te zweven ergens op een wolkje verhevenheid is schoonheid liever op blote voeten op de aarde hoor. Gewaardeerd en aangeraakt bloeit zowel innerlijke als uiterlijke schoonheid.
Probleem wat rijst is dat door de ballen in de lucht te willen houden het aantal psychische aandoeningen maar ook zaken als hart en vaatziekten bijzonder is toegenomen onder vrouwen. innerlijke schoonheid en uiterlijke schoonheid staan beiden onder druk. Wie raakt wie nog aan? En hoe doen we dat? Ik nuttig liever een volledige maaltijd dan een snelle snack. Simpelweg omdat het meer voldoening geeft als je met aandacht eet en geniet.

is er nog verschil in schoonheidsbeleving tussen culturen doen we het beter elders?
Cross culturele verschillen zijn er ook ; dikke kont rijst neuronaal anders door het hoofd van een westerse man dan een anders cultureel georiënteerde. Meestal. Dat is kort door de bocht maar geeft wel aan dat crossculturele verschillen nog steeds bestaan. Het bewijst eens te meer de impact van culturele en maatschappelijk invloeden op de vormgegeven mens. dik en dun.
Een groot gevaar van schoonheidsidealen zit hem in bijvoorbeeld anorexia of boulimie. Overeten het weg vreten van emoties en kwetsbaarheid. Trouwens dat laatste is ook een mannelijke acties maar word veelal niet als zodanig opgemerkt. Dan is het stress, te druk geen tijd voor.. ..of wat een smulpaap, want toegeven dat er emoties onderliggen liever niet.
Anorexia als enige controle middel over het zelf, tja.. uitingsproblematiek. Vrouwen die rap afvallen tengevolge van levensgebeurtenissen geven ook een sein af. Ze boeten in aan zelf in de meeste gevallen door gebrek aan communicatie mogelijkheden. Verdriet dara gata dat over. Ze hollen zichzelf uit. metabolisme gaat in overdrive omdat de spanning er niet uitkan. Overeten en echt vet kweken als harnas tegen de buitenwereld, woede wegvreten.
Anorexia tast trouwens ook nog de myeline, geleide stof rond de zenuwuitlopers in het brein aan, dus leeghoofdige schoonheid bestaat wel degelijk.. hersenatrofie ten gevolgen van ondergewicht. Overgewicht het andere uiterste maakt ook apathisch en lethargisch. Soort van luiaardgang. Sloffend en weinig vering meer. Tast uiteindelijk ook gewrichten aan.

Waarom doen ze het zichzelf aan? Waarom doen wij vrouwen ons dat zelf aan en waardoor en voor wie precies?

Innerlijke schoonheidsidealen vieren hoogtij. Meditatie en nou ja noem alle mindfulness maar op zijn lastig in te passen in een volle agenda van een gezin met werkende ouders. Ballen in de lucht houden. Eenvoud harmonie en ….In plaats van je te uiten moet je de hele bende naar binnen toe zien te verteren. Je rust op het kussen wordt een mindfull mess. Want ook dat krijg je dan niet voor elkaar.. en sterker nog het richt schade aan aan je hormoon huishouding als je al in een dip zit helemaal. Met name vrouwen zijn niet zo ZEN geschikt als ze richting een depressie gaan of depressieve klachten of burnout verschijselen hebben. JOEPIE, vrouwen falen alom. De schoonheid van de oosterse wijsheden die zonder meer worden over gekopieerd naar hier en nu. Goddank gaan er nieuwe geluiden op die zich ook wat meer op de onderliggende biologische reden zouden mogen gaan richten.
Naar de laatste informatie vanuit de psychologie sector blijkt dat ‘maar circa 6% van de gezinnen in Nederland heeft een verdeling van werk en zorg gevonden waar het hele gezin gelukkig van wordt. Psycholoog Saskia de Bel deed onderzoek bij deze gezinnen en hun oplossingen om carrière en kinderen te combineren met het resultaat de in juni 2010 verschenen publicatie Samen uit, samen thuis. Een recept om werk en zorg eerlijk te verdelen. Naar aanleiding hiervan organiseren Kosmos Uitgevers en NIP-sector Arbeid & Organisatie op 23 september 2010 het congres Samen uit, samen thuis.’
Ik las ruim 10 jaar geleden al een scriptie die dat als conclusie had. Chapeau wat schieten we lekker op.

Het is bijna lachwekkend vast te stellen dat maatschappelijk de druiven zo zuur zijn. En als er dan eindelijk schoonheid zichtbaar word in gedrag van mannen waarmee ze gehoor geven aan emotie dan zijn het watjes en ontduiken ze hun politieke verantwoordelijkheid. En dat roept dan een groot feministe echt doodzonde. Ik zal geen namen noemen dat is niet netjes.

Hoe komen we dan tot schoonheid en zelfbeeld? Hoe gaat dat eruit zien?
Schoonheid is een balans schoonheid is bijna een zoektocht tussen culturele maatschappelijke en omgevingsdrukpunten. Zouden vrouwen meer de ruimte krijgen hun kracht via hun emotionele levensbronnen te kunnen uiten dan zouden we sneller bij de oplossing terecht komen. Want dat emotie ten koste gaat van ratio is een misvatting optima forma. Je hebt een linker EN een rechterhersenhelft. Door de ontwikkeling van vrouwen in een relatief rap evolutionair tempo hebben vrouwen een nieuw brein ontwikkeld en kunnen ze dat beter dan ooit beiden benutten of leren te benutten.

Dan moeten ze wel eerst af van die belachelijke gedachte dat ze enkel ZELF verantwoordelijk zijn voor het leven. WE zijn verantwoordelijk voor een maatschappij, allemaal. En kennelijk vinden we met grote getalen dat een geblondeerde kerel met ´recht voor zijn raap uitspraken´ recht doet aan schoonheid, in de zin van innerlijke schoonheid. Ik noem het inspelen op buikgevoelens, snack seks.. snelle happen en met lange halen thuis. Ik noem dit omdat het dus bijzonder grappig dat er dan opeens een man is die zich als een prototypisch wijf mag gedragen en dan word het nog geaccepteerd ook. Kennelijk word Nederland steeds dommer. Men ziet die overeenkomst helemaal niet maar plaats op zijn plek een vrouw die hetzelfde doet en ze wordt uitgejouwd.

Maar goed het moet gezegd hij kan zich bijzonder goed emotioneel uiten.. dat zegt echter ook iets over het gebruik van zijn linker hersenhelft waarin hij overduidelijk achterblijft. Maar ja als man kan hij uiteraard maar 1 ding tegelijkertijd.

Vrouwen zijn de sluitstenen van een maatschappij. Als vrouwen ongezonder worden gaat dat ten koste van vruchtbaarheid.
De biologie van de vrouw is een afspiegeling van de ecologie van een maatschappij, dat is mijn standpunt. We kijken naar de dolfijnen en de zeehonden en vergeten dat we aan het einde van de voedselketen een soort hebben die heel direct reageert op milieu kwesties. Vrouwen.
Linker hersenhelft laten liggen gaat ook niet goed. Daar krijg je over emotionele borderliners van.

Enkel op ratio varen is delen van je rechterhersenhelft gewoonweg uitschakelen en negeren. Dat is eveneens geen balans. Dat is vragen om ziekte en ellende.

De fixatie op het uiterlijk van vrouwen, de eenzijdige waardering van lichaamskracht bij mannen, de nadruk op rationaliteit en de onderwaardering van emotionaliteit maken zelfbeeld. We scheppen een gedrocht van een spiegel.

Een gezonde schoonheid kan zich spiegelen aan gezonde rolmodellen die sekse passend zijn zonder gefixeerd te raken. Ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing. Daarmee versterk je zelfvertrouwen daarmee maakt je een voedingsbodem aan voor gezonde vrouwen. Gezonder relaties op zowel het persoonlijk vlak als werktechnisch.
Maar ja veranderingen gaan zo snel als de zwakste schakel, in deze m.i niet de vrouw.

Kracht Schoonheid en Verstand.
Dan komt de gratie als vanzelf.
Hear hear. precies. hoewel je voor gratie soms ook hard moet willen en durven knokken. Gedreven gepassioneerd beargumenteren.
Geschapen naar zijn evenbeeld, prima, want ook daar was indien nodig sprake van goddelijke toorn.