huiselijk geweld

Geweld in partnerrelaties
Geweld in relaties kent meestal een geleidelijke opbouw.
In het begin worden gewelddadige relaties gekenmerkt door controlerend gedrag, jaloezie, extreem veel aandacht voor het doen en laten van de ander en een zeer snelle relatievorming.
Duidelijk is dat de angst voor onafhankelijkheid van het slachtoffer en de angst voor kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de dader op elkaar ingrijpen: de dader gaat macht uitoefenen via geweld, het slachtoffer is erg afhankelijk (Mastenbroek 1995).
Die afhankelijkheid bij het slachtoffer is tevens de uitwerking van een proces. Er zijn veel hoogopgeleide,  intelligente,  sterke vrouwen die zich geplaatst zien in situaties waarin ze afhankelijk gemaakt worden. Dat is iets waarvoor men zich dan ook veelal schaamt. Hoe heeft het zover kunnen komen? Daarover zwijgen is onverstandig. Leren kijken naar je eigen aandeel vergroot je slagkracht. Daarbij  je bent echt niet de enige.

Meestal is de dader een man en het slachtoffer een vrouw, maar ook andersom komt voor. Ook is bekend dat huiselijk geweld voorkomt in homoseksuele en lesbische relaties.

Wat is geweld?
Wanneer is er sprake van geweld in relaties?  Eigenlijk is er maar een maatstaf en dat ben jijzelf.  Grenzen en je gevoel daarover.  De mate waarin je ze communiceert of gecommuniceerd hebt.  Worden of werden je grenzen keer op keer overschreden?  Heb of had je het idee niet gehoord te worden? Heb of had je letterlijk het gevoel dat je krimpt? Werd of word je keer op keer nerveus als je een confrontatie aan moet gaan over iets wat je graag wil voor jezelf?

Daderschap en slachtofferschap kan veel subtieler zijn  bij psychisch dan bij fysiek geweld. Meestal heeft psychisch ‘geweld’ een veel grotere impact. Het is zo voelbaar en niemand die het ziet. Zeker in geval van een relatie met een  ‘ideale schoonzoon’.
Je blauwe plekken zijn dan dus meestal niet zichtbaar voor de buitenwereld. Je voelt schade maar kan die lastig benoemen. Je voelt iets wat zo onaangenaam is dat je het liever niet hardop wilt zeggen. Je wil het liever gewoon niet horen en niet zien, en toch blijft het aanwezig. Je bemerkt bij jezelf reacties die je niet goed plaatsen kunt. Je bemerkt overgevoelig worden voor bijvoorbeeld geluid of aanraking.  Je bemerkt dat je het liefste weg zou rennen zo hard als mogelijk maar dat verstandelijk niet kunt wegzetten.  Moe, moedeloos en machteloos en daarmee hoef je niet rond te blijven lopen.

Soms ben je je pas bewust van het geweld waarin je gezeten hebt als je het achter je hebt gelaten. Het is heel logisch dat je middenin de snelkookpan, of de adembenemende stilte,  geen idee hebt waar al je spanningsklachten, gezondheidsklachten of slapeloosheid vandaan kwamen.
Veel vrouwen vertonen de neiging de oorzaak bij zichzelf te zoeken. Merendeel van de vrouwen  die met dit soort klachten kampt, zit bij de therapeut niet de man.  Bezig zijn met jezelf en jouw ontwikkeling is prima, kan geen kwaad en is gezond. Echter verandert er niets aan hoe jij je voelt, de situatie of de relatie en heb je steeds meer het gevoel dat er echt iets niet klopt.  Luister even wat beter naar jezelf. Hoe pijnlijk ook wees even heel eerlijk over de werkelijke basis van de relatie. Neem je klachten eens wat meer onder de loep. Wanneer treden die op? Wannneer worden ze erger? Groei je in je relatie? Kun je groeien in je relatie?

Depressie bijvoorbeeld kan heel goed enkel gerelateerd zijn aan een situatie of leefomgeving. Haal je de mens uit de situatie of vertrekt de situatie dan opeens is de depressie weg.
Toch kunnen negatieve gevoelens weer de kop op te steken. Doordat je je opeens beseft hoe je geleefd hebt. Jouw eigen aandeel is er immers ook.  Wat was dat feitelijk?  Daarop zicht krijgen kan je helpen te groeien en over het litteken heen tegroeien. Want een psychisch krenkende relatie laat een litteken achter.
Het is wijs dat te erkennen en ermee aan de slag te gaan. Opnieuw optredende gezondheidsklachten kunnen heel wel voortkomen uit het besef van wat je achter je hebt gelaten. Uit besef kan opnieuw verdriet en woede voortkomen. Wat je wilt voorkomen is te blijven hangen in die spiraal, immers je bent eruit. Je bent losgekomen en nu is het zaak verder te komen en dat kan. Het ergste heb je achter de rug. Daar mag je op vertrouwen.

terug naar The house of Artemis

Lees ook de Faith Company informatie over: Ouderen Kinderen Vrouwen Mannen Studenten Hulpverleners