the house of artemis

Wie is Artemis?
Artemis komt uit de  Griekse mythologie.  Zij is de godin van de jacht maar ook de godin van de maan. Ze is een voorvechtster van de zwakkere, zij die het niet kunnen verwoorden.
Zij is het die letterlijk zij die meer nemen dan noodzakelijk omlegde met haar pijlen boog. 
Zij verdedigde de jongelingen, kinderen.  Artemis is ook de godin voor de barende vrouw, hoewel zijzelf altijd maagd is gebleven.
Maagd bleef zij uit vrije wil, waarvoor haar vader Zeus bovendien toestemming gaf. Haar priesteressen zijn dan ook ongehuwde vrouwen. Daarnaast bemoeide Artemis zich met verkrachters en doodde ook hen.  De Mythologie staat uiteraard vol met wreedheden en dat is niet van waaruit er hier gewerkt en geschreven word.  Ook Artemis heeft zich ontwikkelt door de eeuwen heen, en maatschappelijk verschillende vormen aangenomen.
In the house of Artemis gaat het om de krachtige kern van Artemis.  Staan voor vrouwen en willen bijdragen aan een verbeterde positie zowel voor de vrouw zelf tenopzichte van zichzelf als haar plek in de maatschappij. Door het delen van kennis. Door het delen van ervaringen. Door het opbouwend bezig zijn ook naar een toekomst voor de kinderen van ‘Artemis’.
Artemis schiet haar pijlen dan ook zowel vanuit het verleden naar het heden en naar de toekomst. Artemis belichaamd kracht schoonheid en verstand.

Zoals gemeld zal hier een start gemaakt worden met informatie uitwisseling, echter uiteindelijk krijgt The house of Artemis een eigen plek.
Voor nu kan er in The house of Artemis gelezen worden over uiteenlopende onderwerpen. De artikelen zijn of worden geschreven door verschillende hulpverleners of deskundigen.
Ook hier word gewerkt met plezier en humor analystisch vermogen en soms doelbewust gericht op het ‘opschudden van het donsdek’.

Werken in nederland in de twintigste eeuw

Seksualiteit en zingeving

kracht schoonheid en verstand

Wet en regelgeving bij echtscheiding

‘Ik wil bij hem weg maar ik hou van hem’

Huiselijk geweld is niet enkel smijten met of slaan

Emotionele chantage wat is dat eigenlijk?

UIT: systeem gerichte hulp bij geweld in relaties. (Trans Act).

 

Aanmelden voor het leveren van een bijdragen kan uiteraard, neem contact op!

Gratis te bestellen: ‘Vrouwenrechten in Nederland anno 2010; Enige vooruitgang, nog veel te doen – de conclusies van het VN-Comité’. De publieksuitgave is nu beschikbaar. Het boekje is namens het Netwerk uitgegeven door E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, waar het (gratis) te bestellen is (via info@e-quality.nl).