Negatieve effecten begeleiding

Heel specifiek noemen we de responsen op behandelingen of begeleidingen die een averechts, negatief, effect hebben.
Die verwarringen enkel groter maken of tot andere ellende leiden.
1 ding even heel helder:  Indien er sprake is van een negatieve reactie van een client op een behandeling dient behandelaar, begeleiding zorg te dragen voor het oplossen ervan.  Daar waar dit niet gebeurd is iets anders gaande.
Dit soort zaken komt dan ook eerder voor bij sekte-achtige bewegingen of mensen die via een begeleiding andere geloofsoveruigingen, dogma’s of levensstijlen opdringen aan clienten.  Dat het misgaat is veelal het resultaat van het botsen van het de ongeinformeerde client en de geinformeerde begeleiding.
Geeft begeleider geen respons bij het melding maken van problemen die onstaan of word je met een kluitje in het riet gestuurd. Dan kunnen we bij Faith Company kijken inventariseren en vaststellen wat er gebeurd is om vervolgens over te gaan tot het oplossen van het probleem. Als nodig verwijzen we door.