misvattingen en rolverwarringen

Moe moeer Moeder.

“Wie weet wat de definitie van moederschap is?  Niemand?
He gelukkig maar!”

Er is geen definitie voor moederschap, en toch lijken we gezamelijk behoorlijk aan de weg te timmeren over hoe het hoort te zijn.  Botst dat weleens met hoe het is? 
Heb je het gevoel dat je geleefd word inplaatst van leeft?
Het idee  dat andere moeders het allemaal veel beter kunnen? 
De gedachten of het gevoel dat je werkelijk een on-moeder bent. Heb je stiekem nog een kinder erbij die echter de kinderleeftijd allang en breed gepasseerd had moeten zijn?

Wat is jouw rol?
Hoeveel heb je er eigenlijk?

Daarover gaan we het hebben. Welke rollen wil je wel en welke wil je niet. Hoe kom je tot een moederschap dat past bij jou en jouw gezin.

Moeder? ‘Ik ben een family-manager’