informatie verzamelen voor de advocaat

Vragen en verzamelacties voor de advocaat
Op basis van het lijstje adviezen kun je al een hele boel voor jezelf in kaart brengen. Neem de tijd om de vragen die er bij jezelf opkomen op te schrijven, na te denken over jouw antwoorden en vraag eens rond .

Een goede advocaat kan je tijd geld en ellende besparen. Hoe vind je een goede advocaat?
Kenmerk: sociaalvaardig, financieel ter zake kundig, een succevol verleden op het terrein van echtscheidingen, instaat te zien wat de basis is van het huwelijk zoals dat bestond,  en ze schermen niet met kinderen als reden voor uit de weg gaan van lastige situaties. ‘het belang van het kind’ is een arbitrair statement, niet eenduidig gedefinieerd en daardoor door iedereen anders in te vullen -en dat gebeurd ook in de rechtszaal- .

Faith Company is de mening toegedaan dat in juridische termen het belang weergeven  van het kind, voorbij gaat aan het vakgebied wat dit zou moeten invullen vanwege de kennis op het terrein van kinderen te weten; de ontwikkelingspsychologie. Echtscheiding is een trauma en trauma’s moet je niet onnodig lang in standhouden.  Kinderen hebben boven alles een veilige stabiele haven nodig, aandacht liefde en de daarbij behorende basis behoeften zoals voedsel en scholing.  De hoofdverzorgende is de stabiele factor in het leven van een kind, en zou dit moeten (kunnen) zijn (blijven). Onzekerheden op basaal niveau: wonen, werken en inkomen knagen aan die stabiliteit en dus ook aan de basis van de omgeving van het kind.

Het ouderschapsplan

Verzamelen van documenten voor de advocaat