ouderschapsplan

Het ouderschapsplan maakt een vast onderdeel uit daar waar het echtscheiding met kinderen in de minderjarige leeftijd betreft. Het is een voorwaarde om over te kunnen gaan tot echtscheiding. De invulling van dit plan kan op verschillende manieren gergeld worden:
Onderling
Tijdens mediation

Hoewel het een voorwaarde is voor het overgaan tot het uitspreken van een formeel juridische echtscheiding heeft het ouderschapsplan en de daarin vastgelegde afspraken geen juridisch sterke waarde. Als een van de ouders zich niet aan de afspraken houdt zal de ander via mediation of hernieuwde klacht bij de rechtbank kunnen proberen het recht te zetten. Echter waar iemand niet wil sta je machteloos en rechter kan niets dwingend optreden indeze.

Faith Company constateerde dat de eis van het aanwezig ouderschapsplan bij het niet meewerken van een der partijen leidt tot het oplopen van de tijd tot het uitspreken van de formeel juridische echtscheiding. Als er in die tusssenliggende tijd sprake is van prangende financiele kwesties zorgt deze eis tot aanleveren van een ouderschapsplan er voor dat er enorme kosten kunnen onstaan. Advocaten kosten geld, geldelijk wangedrag van een der partijen valt nogsteeds onder de huwelijksgemeenschap en daarmee ook de schuld, dus hiertoe zouden uitwijk mogelijkheden moeten worden ingebouwd.  Het vraagt om een beter zicht vanuit verschillende instanties op de onderliggende reden van het uitblijven van het afronden van een ouderschapsplan.

Tot mediation kan niet worden gedwongen en er staat geen juridische sanctie op.  Er staat geen tijdslimiet op het inleveren van het ouderschapsplan en eenzijdige aanlevering word niet gehonoreerd bij uitblijven van een respons van de tegenpartij. Dat zou wellicht een oplossing kunnen geven. Heldere termijnen stellen en bij geen gehoor, gelden de regels van de ander.

Er zit hier een hiaat tussen beleid en het werk in uitvoering. Het is niet mogelijk vooralsnog in te grijpen op onwil. Enkel het steevast uitblijven van medewerking zou belletjes moeten laten rinkelen  in de rechtbank. Dat kost tijd omdat er nog geen heldere termijnen vastliggen.

inhoud van een ouderschapplan