advies bij echtscheiding

 

Advies bij scheiding is meestal vies.

Wat we daarmee bedoelen?  1) Dat met name vrouwen het vaak als verraad voelen bij denken over scheiding eens vooraf je licht op te steken over mogelijke consequenties en 2) Dat het vaak gekleurd word door de ervaringen van de persoon die je het advies geeft, en dus te eenzijdig kan zijn.
Logisch iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Mensen zijn snel geneigd alles door hun eigen bril te bekijken.
Mensen die nooit een scheiding hebben meegemaakt zijn bijzonder laconiek, en gaan vaak veel te kortdoor de bocht met hun adviezen en oordelen. Dat is niet handig.

Opvallend genoeg zijn er mensen van een bepaald type die beter zicht hebben op zaken. Ze wisselen makkelijk van bril en geven van daaruit eerlijker (objectiever) en praktischer advies. Het is de combinatie tussen analytisch kunnen denken, overzicht hebben, precies zijn en invoelend vermogen naast ervaring.

Een scheiding heeft namelijk een juridisch formeel deel en een informeel emotioneel deel en die lopen door elkaar.
De juridische splitsing/scheiding is feitelijk en is een vrij droog emotieloos onderdeel.  dat is dde werkelijkheid natuurlijk niet het geval daar waar het de betrokken partijen betreft.  Sterker nog door de juridische splitsing lopen emotie vaak juist nog hoger op.  Advocaten zijn genegen bemiddelend op te treden zelfs als er al een heel traject aan vooraf gegaan is. Dat kan de zaak behoorlijk rekken, en kost dus gewoon naast frustratie ook een berg extra geld.
Faith Company kan helpen een betere start te maken en werkt samen met financiele en juridische adviseurs.

Formeel

Informeel emotioneel