juridische zaken

Op deze pagina vind je linken naar informatie en tips. Dat houden we zo rationeel als mogelijk.
Uiteraard spelen emoties vaak ook een rol bij de begrippen die hier aan bod komen. Dat maakt dat  beide werkvelden soms zo lastig  te combineren zijn, en tegelijkertijd is het ook daarin zoeken naar de balans. Wat is juridisch technisch mogelijk, haalbaar en wenselijk en welke uitwerking heeft dat psychisch.  Weten veralgemeniseren, en dat is logisch. Dat elk individu anders kan reageren intern is eveneens logisch. Zeker in de meer ingewikkelde echtscheidingen dan wel werkgerelateerde situaties is het wenselijk eerst eens even aandacht te besteden aan de psychische impact.
Dat doet Faith Company niet alleen.

Elke keer het wiel uit vinden is helemaal niet nodig. We kunnen gezamelijk komen tot een handleiding op veel vragen.
Mocht je overigens interesse hebben om op vrijwillige basis mee vorm te geven aan onderdelen van The Orange Tree, dan ben je welkom om contact op te nemen

Wetenschapper, Ervaringsdeskundig, Vakbekwaam op een hieraan gerelateerd gebied.  Werk vanuit jouw expertise mee om de balans te herstellen.  Dat geldt zeker ook voor vrouwen die niet of niet meer betaald werkzaam zijn.  Vrouwen die als wegwijzer willen fungeren of een aantal uur per maand vrij willen maken voor een andere vrouw met vragen.

Echtscheiding.

Arbeidsrecht.