vrouwen

The Orange Tree
Deze tak is specifiek voor vrouwen. Wat is er nu anders aan deze plek in vergelijking met andere webpagina’s  en begeleidingen die zich op vrouwen richten?
Simpel: we houden het heel gericht bij 5 onderwerpen die het leven van een vrouw aardig kunnen verzuren.
De LIMOEN.

Dat doen we verfrissend met humor, aandacht en vooral met praktische adviezen.

Vrouwen zijn namelijk heel krachtige wezens, die vaak zonder het zelf te beseffen of het bevestigd hebben gekregen werelden bij elkaar kunnen brengen of veranderen zonder er maar een vinger voor op te hoeven tillen.

L
evensfasen vraagstukken
alles op het gebied van de ontwikkeling van de vrouw
Informatie vrouwen zaken juridische standpunten,arbeid,  maatschappij en vrouwen
Moederschap misvattingen en rolverwarringen
Ongewone levenservaringen  die alleen vrouwen kunnen begrijpen
Echtscheiding
omdat informatie inwinnen geen verraad is, maar je verstand gebruiken
Na de diagnose omdat een diagnose niet zaligmakend is, er nog te vaak fouten gemaakt worden, en je graag ook wil weten hoe je nu verder moet.

The House of Artemis
We hebben een aparte plek voor de vrouwelijke leden van de Orchard: the house of Artemis Hier worden vrouw specifieke onderwerpen besproken en gedachten uitgewisseld. Innovatieve ideeen en gedachten gedeeld die een bijdragen zullen leveren aan veranderingen. zodra het mogelijk is zal deze tak verplaats worden naar een eigen webpagina (The orange Tree) . Voor nu is hier al het een ander te vinden om een tipje van de sluier op te lichten.  Lidmaatschap zal overigens een kleine jaarlijkse bijdragen betreffen die aan verschillende goede doelen zal worden besteed.

Kinderen Mannen Ouderen Studenten Hulpverleners