De Mens en De Partner Bij NAH of Alzheimer Dementie

Wat als de problemen niet onder gewone  veroudering vallen?  Verouderingsproblemen kunnen spontaan of door een NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel, optreden. Ten gevolge van een beroerte of ongeval.  Als de problemen die daaruit voortkomen in denken en doen van grote invloed zijn op de persoon zelf en of diens omgeving is het verstandig hulp te vinden om een plan te maken voor het heden en de toekomst. Aanpassingen in en om het huis, aanpassingen in leefstijl en wat je nog wel en niet kunt verwachten. Het zijn best ingrijpende gebeurtenissen voor alle betrokkenen. Gezamelijk zul je daar een vorm aan moeten geven zodat overbelasting minder kans heeft.

Alzheimer Dementie

Alzheimer Dementie is een onomkeerbaarproces. Het is elke keer opnieuw een stukje afscheidnemen. Omdat het onomkeerbaar is zal er rekening moeten worden gehouden met veranderingen zowel voor de mens met AD zelf als diens omgeving. Daarin is veel te doen. Er is ook iets te doen aan het tempo van Alzheimer. Wetenschappelijk is al aangetoond dat beweging en activatie het proces verlangzaamd.

Faith company heeft zich beziggehouden met diagnostiek en onderzoek op het gebied van  vergeetachtigheid – depressie – Alzheimer Dementie.
Alzheimer is,  zeker in de begin fase, zwaar voor een mens. De bewustwording van de achteruitgang. Daarnaast is het ook voor partners en familie een pittige opgave.  Rollen die wisselen en voor beide partners neemt de bewegingsvrijheid af.
Faith Company is zich bewust van de druk die kan onstaan op beiden pijlers van een relatie of gezin, familie. Het onstaan van onbegrip en onmacht.
Partners  willen vaak zo lang mogelijk mee de zorg dragen en dat kan zwaar zijn en tegelijkertijd juist goed. Het gevoel iets ergens te kunnen bijdragen is van groot belang zo is ook uit onderzoek gebleken.  Het is dus helemaal niet direct zo logisch dat mensen met Alzheimer of een NAH uit huis geplaatst worden.  Vaak eindigen lange huwelijke opeens in het opgesplitst worden van een echtpaar waarmee bij beiden de kwaliteit van leven afneemt.  Het vraagt dus om een zorgvuldige afweging en het goed bekijken van alternatieven.

Bij Alzheimer Dementie word op een goed moment het zelfstandig wonen onmogelijk. Althans dat kan niet zonder hulp.  Er word en meestal gekozen voor uithuis plaatsen. Het is echter soms als nog mogelijk thuis te blijven wonen met gedegen en goede zorg aan huis.  Dat huis heeft dan om gezond te blijven zowel fysieke als cognitieve en psychische ondersteuning nodig. Faith Company onderhoud contacten met kleine thuiszorgorganisaties om die optie wellicht in te kunnen vullen.

Faith Company heeft verschillende manieren ontwikkelt om voorlichting te geven aan betrokkenen en gezamelijk handzame en praktische vormen te vinden om de mens te activeren, te ondersteunen en communicatie op gang te houden. Ook als de Alzheimer in een latere fase tot verminderde herkenning of  helder tijdsbesef leidt is communicatie mogelijk.

Partner ondersteunende gesprekken zijn eigenlijk zo logisch en toch, vaak word het vergeten.

Ouderen Kinderen Vrouwen Mannen Studenten Hulpverleners