bang boos verdrietig blij

Schoolobservatie Begeleiding De basis van leren is  imiteren.

Kinderen hebben vaak zo hun eigen manier van reageren op wat er zich binnenin  afspeelt en op wat er buiten om hen heen gebeurd.
Dat wat je ziet hoeft niet te zijn wat er werkelijk is.

Kinderen kunnen geconfronteerd worden met levengebeurtenissen, groot en klein, die van invloed zijn op hoe zij zich gedragen en voelen.
Kinderen ontwikkelen zich en elke fase heeft zo haar eigen aardigheden, maar wat als de ontwikkeling blijft hangen? Wat als er iets is wat niet meer leuk of niet goed meer verloopt?
Kinderen kunnen in verzet komen tegen iets in hun omgeving.
Kinderen kunnen tot het uiterste gaan en waarom doen ze dat eigelijk?
Kinderen kunnen angsten ontwikkelen voor allerlei onhandige zaken, die maken dat ze vermijdend gedrag gaan laten zien.
De meeste kinderen hebben een antenne voor hun omgeving en reageren meestal vanuit gedrag zonder een woord te zeggen over wat ze werkelijk dwars zit.
Kinderen kunnen rouwen (ook bij scheiding) en kunnen daar inplaats van stil juist boos en soms woest van worden.  Er zijn echter ook kinderen die blijven lachen en zich steeds slechter kunnen concentreren.

Er zijn kinderen die wel bevroren lijken, alsof niets ze meer iets doet.
Of kinderen die moeite hebben met inleving in anderen.
Sommige worden kleiner gehouden dan ze zijn en anderen groter gemaakt dan ze aankunnen.
Er zijn kinderen met extra vuur die ontvlambaar zijn, kinderen die steeds wegdrijven op wolkje, kinderen die vergeten zijn hoe te dromen of onder de grond lijken te leven, ze maken te weinig contact. En er zijn kinderen die lijken te vervloeien met hun omgeving alsof ze nergens een beslissing over kunnen nemen. Kinderen die het op school opeens niet goed meer doen.
Kinderen denken en horen vaak meer dan wij beseffen. Het gaat om het vinden van de sleutel tot de belevingswereld van het kind.

Faith Company kan vanuit diagnostiek in combinatie met observatie en gesprek of spel zicht krijgen op waar het ‘probleem’ zit.
Hier speelt de context waarin het kind leeft en leert een grote rol. Een kind leeft en reageert op de context waarin het leeft. Thuis en op school samen met broertjes en of zusjes en ouders.

We werken vanuit wat er is, oplossinggericht.  Gebruikte technieken zijn afgeleiden van de begeleidingsvormen bij volwassenen, waarover meer te lezen is hier.

Het uitgangspunt; de neuropsychologie. Waarom? Simpel brein en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het brein beinvloed gedrag.
Daarnaast weet Faith Company dat ook vanuit het lichaam (gedrag) het brein beïnvloed word.
Een lichaamshouding kan het brein beinvloeden en daarmee gedrag en dan hebben we het nog niet gehad over de dieperliggen de emoties waarvoor kinderen vaak nog geen of andere woorden hebben.