Train de trainer

Train de trainer
Als je werkt met mensen binnen een hulpverlenende setting dan werk je met een hulpvraag.
Gebleken is dat hulpverleners of begeleiders/coaches die van de opleidingen ‘afrollen’ vaak niet goed weten hoe ze nu eigenlijk moeten starten.
Train de trainer gaat over het gestructureerd werken vanaf intake tot exit.
Effectief Leren Werken. Je kunt hierbij  dan ook kiezen voor evidence based werken. 
Een werkwijze die in samenwerking met de Orchard Foundation wordt uitgevoerd waarmee je ook onderdeel kunt uitmaken van het netwerk.
Daarnaast biedt Faith Company de mogelijkheid aan tot het overleggen met betrekking tot clienten, dit is geen supervisie maar overleg.

Doelgroep: mensen uit de complementaire hulpverlening die behoefte hebben aan meer structuur en hun kunde ook willen vergroten door het evidence based werken.
Zicht willen hebben en houden op wat ze bewerkstelligen.
Deze training kan ook 1:1 plaatsvinden.
Neem voor meer informatie contact op

terug naar de hulpverleners pagina