hulpverleners

‘Ik ben een begeleider een hulpverlener een stimulator en aanjager, ik ben een schepper van weten zonder de waarheid in pacht te willen hebben , ik ben een spiegel die dient ter groei en ontwikkeling van de cliënt en daartoe ben ik ook sturend’. ‘ Ik ben geen redder, geen aanklager en geen slachtoffer of helper die de cliënt onmondig maakt of onthand. Ik ken mijn plaats als hulpverlener omdat ik mijzelf ken’

Voor hulpverleners verbonden aan The Orchard Foundation levert Faith Company verschillende informatiestromen.
Hierbij word aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen binnen de verschillende gebieden en stromingen in hulpverleningsland en de wetenschap.

Een aantal onderwerpen die hierin aan bod komen zijn bijvoorbeeld; nieuwe technieken, nieuwe wetenschappelijke inzichtingen op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek/behandeling, gedrag en brein belicht vanuit verschillende hoeken en de verschillende theorieen zoals die bekend zijn binnen bijvoorbeeld de psychologie, paramedisch circuits, zijnsgeorienteerd, oosterse inzichten, tantra en wat er zoal te vinden is en zinnig is in het licht van hulpverlenerschap. Daarbij word tevens gekeken naar de werkbaarheid van de uitgangspunten in de praktijk.Uitgangspunt en tevens het doel van deze informatie is:
De rol van hulpverlener/begeleider en client of clienten belichten
De mogelijk toegvoegde waarde  van verschillende manieren van behandeling/begeleiding ook voor specifieke clienten
Het aanleggen van een lijst van doorverwijsmogelijkheden die ook getoetst zijn door hulpverleners zelf.

Kennis is slechts een gerucht tot het in je spieren zit,” zo zegt men in Nieuw Guinea.
Faith Company stelt hierbij een belangrijk verschil vast: ‘iemand vanuit je zeer helpen levert drama’s op voor therapeut en met name de client. Iemand door je eigen zeer heen helpen betekend dat je zelf boven je ellende bent uitgestegen. Je kunt je er los van maken’.  Het verschil van overbetrokken, geassocieerd,  en het geassocieerd maar op de juiste afstand zijn. Ervaringsdeskundigen zijn dus absoluut welkom maar zullen wel het een en ander aan kennis moeten inbrengen die uitstijgt boven de ervaring.

Een aantal uitgediepte onderwerpen.

rollen

Train de trainer een speciaal programma

behandeling / begeleidingsvormen

Aanmelden als mogelijke doorverwijs adres? Neem contact op