Specifieke technieken en methoden

Bij Faith Company staat de Cognitieve Gedragstherapie voorop. Dat wil zeggen dat door sturing van gedrag of gedachten en de specifieke gedachten inhoud beiden tot een wijziging komen. Gedachten die maken dat bepaald gedrag op kan treden of gedrag wat maakt dat gedachten optreden. Zaak is beiden aan te pakken. Daarbij kunnen allerlei specifieke middelen gebruikt worden om deze manier van werken te ondersteunen en te versterken.

Zoals:
REbT rationeel Emotieve (behaviour) Therapie

I
rrationele angsten en cirkelgedachten, je steekt met deze methode als het ware een spaak in het wiel van je gedachten.

Schrijf Therapie
Trauma verwerking en algemene begeleiding

Neuro Linguïstisch Programmeren
A
ngsten, laag zelfbeeld of laag zelfvertrouwen,  algemene begeleiding op levensvraagstukken.

Zintuigelijk Neuro Programmeren
H
et openen van zintuigelijke systemen en vergroten van creatieve flow, een nieuwe impuls naar anders, zonder dat je naar Tibet hoeft.
Bijzonder geschikt voor mensen die lastig in contact kunnen komen met hun gevoelens.
Daarnaast is het omgekeerd geschikt voor mensen die extra gevoelig zijn.  Sommige noemen dat HSP, High Sensitive Personality.

Body drum Release

Ontspanning en verwerking van vastzittende emoties zonder te hoeven praten, openen van bewustzijn op een rustige manier.
Bijzonder geschikt voor mensen (kinderen) die moeite hebben de controle los te laten. Mensen (kinderen) die contact maken moeilijk vinden.

Zelf Activatie; van bewustwording naar bewustzijn
B
ij vastzittende motivatie of bij  het gevoel hebben op het randje van een antwoord te zitten.

Onstpanning en meditatie/hypnose
B
ij spanningsklachten en terugkerende klachten rondom een thema zoals angst, verdriet waarbij de basis trigger onduidelijk is.
Meditatie kent overigens veel verschillende vormen, het is een kwestie van de juiste sleutel vinden.

Eye Movement Desensitisation Reprocessing
T
rauma verwerking of loslaten van vage onplezierige gevoelens.
Onder trauma verstaan we ontwrichtende levensgebeurtenissen, maar ook jeugd ervaringen die nog steeds hun weerslag hebben op het heden.