Tarieven

De verzekeraars
De kosten van de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraars Univé, VGZ, IZZ, SIZ, UMC, IZA en Trias in het basispakket onder de vorm natuur geneeskunde.
Daarnaast vergoeden Avero en Achmea zilverenkruis.

Tarief Psychologische Diagnostiek – Advies – Begeleiding
Nieuwe tarieven per 1 september 2014
Per sessie €80,-   een sessie duurt: 1 tot max 2
uur.

Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau of vergelijkbaar kan een aangepast tarief (€65,- per sessie) gelden.
In dat geval zal de cliënt verzocht worden informatie aan te leveren omtrent het inkomen.

 

Begeleiding zakelijk
Afhankelijk van de vraag en financiering.
In beginsel 100,- per uur. Ex BTW.
Trainingen en kosten op aanvraag.