Specialistische Begeleiding: psychopathie, stalking, geweldsrelaties

Vanuit een forensische achtergrond (specialisatie psychopathie en daderprofilering) werk ik samen met een forensisch psycholoog. www.adfor.info Wij richten ons op de begeleiding van met name vrouwen die zich in een complexe relatie bevinden. Daarnaast zijn er ook vrouwen die actief een dergelijke relatie verlaten hebben en nu met de rest gevolgen te maken hebben. Daarnaast begeleiden we ook vrouwen die last hebben van stalking. Via verschillende protocollen die effectief op basis van veelvuldige wetenschappelijke toetsingen het meest effectief gebleken zijn.

Bij twijfel over al dan niet aanwezig psychisch geweld in een relatie, want soms is dat lastig te overzien en is er alleen een steeds terugkerend angstig gevoel of het je steeds slechter gaan voelen is het handig daarover eens te spreken met iemand die daar helderheid over kan scheppen.

belangrijke indicatoren zijn er wel te noemen: Is er bijvoorbeeld  sprake van gevoelde ongelijkheid in termen van macht en overmacht. Het ervaren van machteloosheid en steeds opnieuw het idee er niet bovenuit te komen.

De door u ingeslagen wegen worden gesaboteerd, u krijgt geen ruimte, er is geen positieve manier van bejegenen daar waar het uw persoonlijke interessen, ontwikkeling of vriendenkring betreft. U raakt steeds mee vrienden/ vriendinnen kwijt. En dan op het niveau dat u steeds verder geïsoleerd dreigt te raken. Neem voor meer informatie contact op.

Lees ook de Faith Company informatie over: Ouderen Kinderen Vrouwen Mannen Studenten Hulpverleners
of specifiek een artikel over geweld in relaties.