begeleiding

Het doel van Faith Company  bij begeleiding,coaching of training is dat zelfstandigheid groeit.
Proactieve begeleiding. Daar waar nodig stevig en zeker ook doelgericht.
Het gaat om het versterken van de individuele mogelijkheden binnen het geheel waarin iemand functioneert.
Soms kan zelfs het veranderen van een klein stukje  een enorm positief effect hebben op allerlei andere gebieden. Dat werkt als dominostenen die achter elkaar staan.
Als er een omvalt  raakt de steen de andere automatisch ook.  De bedoeling uiteraard is dat ze de goede kant op vallen.

Ik kan een  tijdje met je meelopen,  geef  feedback,  draag waar mogelijk bij aan verbeteringen van randvoorwaarden en  reik gereedschap aan zodat men uiteindelijk zelf het heft weer in eigen hand kan nemen.
Het gaat immers om: Je eigen leven besturen.
Hoe kom je bij je doel?
Op basis van goede zorgvuldige intake en diagnostiek is snel genoeg helder of een gekozen aanpak werkt.  Of je hier op je plek bent en of  je voldoende vooruit komt.
Doorverwijzingsmogelijkheden versterken deze aanpak want als het hier niet werkt moet wel helder zijn waar je wel naar toe kunt voor het gewenste resultaat.

Is dan elke vraag te beantwoorden bij Faith Company?
Eenvoudig antwoord ; neen. Er is geen begeleider of hulpverlener die alles kan, en dat moet men ook niet willen of pretenderen.
Dat is gewoon onzin.
Iedereen heeft zo zijn of haar specialismen. Dus het kan zijn dat je nog iets anders nodig hebt elders.
Dan help ik liever bij van het vinden van kwalitatief goede hulp dan dat je her en der moet gaan speuren.
Daarom werk ik bij Faith Company  werkt samen met verschillende disciplines.Mensen die elkaar goed kennen en weten van elkaar waar ieders krachten liggen.
Als ik zie, bemerk,  dat het elders beter kan, dan hou ik je niet onnodig vast.

‘Welbeschouwd geef ik aan hen die van mij profiteren de voorkeur boven mijn navolgers. Van de eerste kan ik nog iets leren’ (Georges braque-1882-).