Advies

‘Zij die weinig verschil zien tussen ziel en lichaam hebben geen van beiden’ (Oscar Wilde-1854) Of deze mensen hebben het begrepen: De mens is een geheel.
Dat fysieke verschijning los staat van de ziel is een misvatting. Het een beïnvloed het ander. Als een van de onderdelen niet of niet goed functioneert heeft dat effect op het geheel. En dat geldt ook de context, de wereld waarin de mens leeft en de wijze waarop die mens en zijn of haar omgeving op elkaar aansluiten.
Als helder is waar het ’probleem’ zit  of ‘de knoop’ dan kan er gewerkt worden aan een oplossing.  Dat gaat met de tweede stap na inventarisatie (diagnostiek)  en dat is advies. Handvatten geven en daar waar nodig meewerken aan die oplossing  in een begeleiding.