ZNP

ZNP- VAN BEWUSTWORDING NAAR BEWUSTZIJN Zintuigelijk Neurolinguistisch Programmeren© 2009. Je krijgt er zin van. Eigenlijk gaat het er bij NLP om dat je je bewuste brein leert communiceren met de onbewuste delen. Hierbij worden de vijf zintuigen waarmee we kunnen horen, zien, voelen, ruiken en proeven aangesproken. Het brein leert nieuwe paden te volgen. Oude patronen gaan daardoor een nieuwe functionelere route volgen. NLP gaat over denken en voelen. Om te weten wat je wil, is voelen essentieel. Dat je open kunt staan voor voelen is niet altijd even eenvoudig. We leren veel te veel en te makkelijk ons afsluiten en daarmee gaat belangrijke informatie verloren. Juist die informatie die je kan helpen beter te kiezen of te weten wat je wil. En daarover gaat. ZNP© Zintuiglijk Neuro-Programmeren. Eigenlijk is programmeren een stom woord. Want voelen is niet programmeerbaar het is wel ontwikkelbaar. Je bewustworden en daarna bewustzijn. Want bewustzijn is niets anders dan dat je je bewust bent van wat er in in jezelf afspeelt als vanzelf en als reactie op je omgeving. Bij volwassenen kan ZNP sturend werken op veranderen van je blik op de wereld, en jezelf, naast het leren hanteren van emoties en het openen van zintuigen. Het is een vorm die voortkomt vanuit mijn neuropsychologie achtergrond, toegepaste kennis, NLP en kennis van de menselijke psyche en zintuigen. Bij kinderen kan het een ingang zijn tot het hanteerbaar maken van hun probleem-talent.