Zintuiglijk Neuro Programmeren

 

Na een periode van drie jaar distilleerde zich uit een enorme berg puzzelstukjes een inzicht. Psychologie, neuropsychologie biologie, (kunst) historische  en iets wat je spiritualiteit zou kunnen noemen  (kennis uit alle vier de windstreken)  vormen tesamen de basis voor ZNP©.  Zintuiglijke waarneming en de invloed daarvan op denken en doen.  Niet iedereen gebruikt haar of zijn zintuigen optimaal. Sommige mensen gebruiken bepaalde zintuigen zelfs gewoon slecht. Men zou wat meer met zijn neus mogen kijken. Dat is een grapje en een heel serieus grapje. Er zijn ook mensen die zich blindstaren op 1 zintuig en ook dat is niet zo handig want hoe beter je je zintuigen gebruikt hoe makkelijker je gaat zien en begrijpen en vooral voelen waar iets nu eigenlijk over gaat. Mensen zeggen namelijk zo veel.  Dan zijn er de mensen die hun zintuigen overbelasten. Er komt een heleboel binnen en het werkt contra productief.

ZNP training is een op het individu toegesneden manier van dagelijks bezig zijn met zintuiglijk bewustzijn.  Yin yang, chi, negatieve en positieve energiestromen het komt uiteindelijk allemaal neer op hetzelfde en de oorsprong ervan is eenduidig.  Je kunt die bron als mens beheren als je haar weet te vinden.
Verlichting, TAO, WU WEI, PU, TANTRA  jij en de ander.  Jij verlicht de ander en niet jezelf. Een van de grootste misvattingen en het kenmerk van kunstlicht is of de  ‘verlichter zichzelf of jou verlicht’.

neem  contact op voor een afspraak.