Schrijftherapie

Schrijftherapie : E-begeleiding

Schrijftherapie is een vorm van therapeutisch bezig zijn met taal en teken. Sommige mensen schrijven beter dan ze praten. Kunnen makkelijker verwoorden op papier waar iets werkelijk over gaat. Je hoeft nergens heen en kunt van waar dan ook mailen. Veelal is dit medium geschikt voor trauma en rouwverwerking. vraagstukken aangaande scheiding kunnen ook langs deze weg beantwoord en uitgezocht worden.
Het doel bij schrijftherapie is tweeledig:
1)woorden geven,  met een zekere afstand door het medium, aan gevoelens en gedachten. Dat gaat soms makkelijker dan als je tegenover iemand zit.
2) daar ook werkelijk iets mee doen. Effectief.
Via vragen, feedback en opdrachten wordt er gewerkt aan gezamenlijk vastgestelde doelen.