Behandelingen

Elk mens is anders en toch ook niet.
Dat klinkt misschien vreemd en het is eigenlijk simpel: hoe meer mensen je gesproken hebt hoe beter je kunt zien waar de overeenkomsten en de verschillen zitten.
Daarmee is toch elke behandeling/ begeleiding anders.
Je kunt niet vooraf even vast stellen wat er precies wanneer nodig is op basis van bijvoorbeeld depressieve klachten.Niet alle depressieve klachten bevatten dezelfde elementen als je wat dieper gaat kijken. Zoals ook niet elk kind wat boos gedrag vertoond in de basis agressief is of vraagt om negatieve aandacht.

De technieken en methoden die gebruikt  worden in begeleidingen hebben wel allemaal een (neuro)psychologische basis.
De psyche, de ziel, wordt daarbij niet vergeten, het is immers  voor mij een over duidelijk vaststaand gegeven dat lijf en leden en de psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Daarnaast maak ik een helder onderscheidt tussen verworven problematieken en aangeboren problemen ook op het terrein van de persoonlijkheidsstoornissen en pathologie.

Ook word er onderscheid gemaakt op basis  van mensverschillen in technieken die worden toegepast.
Sommige technieken of methoden werken bij de een nu eenmaal beter dan bij de ander.
Dat hangt zowel af van het ‘probleem’ als van de karakterstructuur van de mens.
Faith Company besteedt aandacht en zorg aan het vinden en gebruiken van de juiste en passende technieken.
Waarom? Omdat niet elk mens alles zomaar toegediend kan krijgen, sommige technieken zelfs contraproductief werken.

Technieken en methoden