Home

Faithcompany is een praktijk voor psychosociale hulpverlening training en supervisie.

Faith staat in deze voor de oude betekenis te weten ‘Luister’.
In de praktijk staat dat dan ook centraal; oor hebben en oog hebben voor de cliënt, de supervisant diens het leerproces;  de ontwikkeling van een mens.
We kunnen als mensen tegen van alles aan lopen in het bestaan. Kunnen vragen hebben rondom het eigen functioneren of (levens) ervaringen opdoen waar we geen weg mee weten of die we niet kunnen plaatsen of begrijpen; spanningen, depressieve klachten,onzekerheden, gevoelens van eenzaamheid, identiteitsvraagstukken, onthecht voelen kunnen het gevolg zijn.  Ook zingevingsvraagstukken, ziels-vraagstukken en of onverklaarbare (lichamelijke) klachten kunnen de kop op steken. Ze beïnvloeden te veel het dagelijks leven en er ontstaat een (toenemende) behoefte er wat mee te doen.
Daarnaast kunnen we als beroepskrachten in de hulpverlening aanlopen tegen eigen onverwerkte stukken of hebben we vanuit de opleiding leerdoelen aangereikt gekregen waarmee we als supervisant aan de slag willen.
Bovenstaande vindt een plek bij Faithcompany.

Dit praktijkonderdeel onderscheidt zich dus van de BGGZ (Basis Generalistische Gezondheidszorg) doordat er geen verwijzingen van huisarts nodig zijn.
Dat betekend eveneens dat verleende zorg niet door verzekeraars vergoed zal worden.
Supervisanten krijgen uiteraard  ook geen vergoedingen uit de verzekering.

Mocht er tijdens intake toch sprake zijn van een diagnosticeerbare problematiek dan kan er altijd een overstap plaatsvinden naar Ferenschild Psychologie in de Praktijk.
Aan melden bij Faithcompany kan dat via het aanmeldformulier,  of  door telefonisch contact op te nemen (ma t/m vrij 8:00-20:00) op 06 245 84 954.  Indien ik u niet meteen te woord kan staan kunt de voicemail inspreken of een sms sturen met het uw naam en verzoek u terug te bellen.

Met vriendelijke groet
Katelijne Ferenschild